Aktuality

Co je u nás nového

Termín zásadní změny v otevření bankovních systémů je ohrožen

V sobotu 13. 1. 2018 vstoupí v platnost zákon o PSD2. Od tohoto data mohou třetí strany zažádat ČNB o licenci opravňující k autorizovanému a zabezpečenému vstupu do bankovních systémů pro své firemní a retailové klienty.

Vstupem zákona v platnost se třetím subjektům otevírá příležitost zažádat o licenci na PSD2 a tím se napojit na systémy bank. Termín otevření bank je ale ohrožen 18-ti měsíčním přechodným obdobím, které mají banky a třetí subjekty k dispozici kvůli nejasné legislativě. Objevují se již hlasy, že PSD2 nebude mít ten kýžený dopad, který si zákonodárci v EU přáli a banky si tím jen prolobovaly omezení nových technologií, které je ohrožovaly a samy se systémy otevřít nechystají. Nejasnosti tedy panují ohledně postihu pro bankovní sektor, pokud banky systémy neotevřou.

Doposud bylo umožněno třetím subjektům nahlížet na účty klientů díky screenscrapingu. Legislativa, která vstoupí v platnost 13. 1. 2018, požaduje ověřený přístup. Bez tohoto kroku se jedná o porušení zákona o platebním styku. Automatizované ověření přístupu screenscraping neumožňuje. Je možné pouze přímo v bance za přítomnosti klienta a ověřuje se samotnou aplikací. Pro hladký a z legislativního hlediska správný vstup do bankovních systémů je předurčen formát API. Pro bankovní sektor nejsou uvedeny žádné sankce, pokud se tak nestane.

Za nás se jedná o velkou prozákaznickou změnu tradičního bankovnictví, na kterou se těšíme. V posledních čtyřech letech jsme, za bonitními odběrateli a před lhůtou splatnosti, profinancovali faktury malých a středních firem v objemu vyšším než 1 mld. Kč. Získání přístupu do bankovních systémů nám přináší příležitost dávat v podnikání zelenou ještě více klientům. Myslíme si, že pomoc s cashflow včasným zaplacením faktur uvítá mnoho podnikatelů a firem, kteří tuto možnost doposud neměli,” uvádí Adam Šoukal, ředitel Platební instituce Roger a. s. a dodává: „Roger dělá finance nejen jednodušší, ale naši klienti s námi vždy jdou do plusu. To je naše krédo, které je zároveň dalším zjednodušujícím krokem pro řízení jejich financí a včasné získávání potřebné hotovosti. PSD2 totiž definuje přímý vztah mezi bankou a třetí stranou, kdy API je hlídanou a zabezpečenou vstupní bránou na účty klientů. Nyní připravujeme rozhraní, které našim klientům umožní nahlížení do účtů u všech bank. Budou tedy mít jedno rozhraní, business finance systém, pro plánování a správu svých účtů, cashflow, cash pooling i platbu faktur, financování dodavatele odběratelem a směny cizích měn. To považuji za další velké plus, na kterém nám záleží.

Aktuálně je Roger v ČR jedinou platební institucí s licencí od ČNB s implementovanou, plně digitalizovanou elektronickou fakturací EDI. Ta mj. snižuje rizikovost investice pro investory a eliminuje administrativní náročnost pro zájemce o financování. Roger spolupracuje s řadou společností na financování jejich dodavatelů, kteří mají splatnost faktur 30 až 120 dnů, a to v korunách či eurech. Roger má řešení zajímavé jak pro CFO velkých podniků, tak i pro majitele malých a středních firem. Od klientů není požadována roční garance na financování a ani nejsou nijak penalizováni. Je financováno 75 % z nominální hodnoty faktury a vybrané faktury jsou pojištěny. Díky konzervativnímu přístupu se společnosti Roger daří dobře řídit rizika, což dokládá pouze 0,09 % ztráty vkladu za rok 2016 a 0,01 % v roce 2017. V předchozích 3 letech byl Roger dokonce bez defaultu. Od počátku společnost Roger a její business finance systém generuje zisk. Růst by ale nebyl možný bez důvěry více než 150 společností a 500 investorů, kteří na platformě profinancovali faktury v hodnotě 1 mld. Kč.


11. leden 2018

Nový zastřešující web a logo Platební instituce Roger a.s.

alt-string for the image

Představujeme Vám také nový zastřešující web naší společnosti. Produktové weby, na které jste zvyklí zůstávají, jenom je čekají malé grafické úpravy.


9. leden 2018

Platební instituce Roger a.s.

Investiční aukce s.r.o. se k 1. lednu 2018 staly akciovou společností. Při té příležitosti jsme změnili také název a obchodní značku, nově se jmenujeme Platební instituce Roger a.s. a používáme značku Roger. Vše ostatní zůstává jako dřív, stejně nadšení zakladatelé, stejný tým lidí zapálených pro věc a zase o něco lepší služby pro naše klienty a investory. Již brzy Vám také představíme nový nový web.


1. leden 2018

Frontend developer wanted

Většinu času věnujeme backendu a frontend pak trpí nedostatkem pozornosti, proto potřebujeme někoho, kdo se chopí kormidla a bude náš frontend rozvíjet správným směrem.

Více informací o pozici najdeš zde.


25. prosinec 2017

Náš Back Office potřebuje posilu

Většinu tvé práce bude tvořit administrativa. Jako pracovník Back office však budeš spolupracovat s celým týmem společnosti. Budeš pravá ruka pro obchodní oddělení, kterému pomůžeš zpracovávat výsledky jeho práce v našem interním systému. Budeš komunikovat se stávajícími klienty a řešit jejich požadavky. Nemine tě komunikace s oddělením řízení rizik při realizaci nových obchodních případů. Na názor se tě může zeptat taky marketing nebo IT. Časem se nevyhneš telefonování, či osobním schůzkám se zájemci o naši platformu. Určitě ale nebudeš nikoho „navolávat“. A zcela jistě se nebudeš nudit, i když bude k tvým povinnostem patřit i vyřizování korespondence a další „back office“ agendy – příprava podkladů pro účetní oddělení, nákupy apod.

Více informací o pozici najdeš zde.


22. prosinec 2017

Zajímá tě marketing a inovace?

Jsi-li více komunikativní, budeš jazykem naší společnosti. Sociální sítě, letáky, newslettery, propagační materiály či komplexní kampaně. Cokoliv si naši klienti přečtou, bude z tvé hlavy. Jak a jestli se k nim tvé texty dostanou, budeš mít taky plně ve své moci.

Pokud jsi víc analytický, zajímá tě jak a proč věci fungují, máš zájem je neustále zlepšovat a posouvat dále, pak můžeš stát za inovacemi současných produktů a designem nových.

Více informací o pozici najdeš zde.


21. prosinec 2017