Chci vyhodnotit rizika svého odběratele

Zjistěte si úroveň možného rizika při spolupráci s Vaším odběratelem.

Odběratel

Moje údaje

* Stisknutím tlačítka “Odeslat k posouzení” potvrzujete svou osobní bezplatnou objednávku finančního hodnocení dané společnosti, zároveň tímto potvrzujete podmínky užití uvedené níže.

Informace poskytnuté společností Platební instituce Roger a.s. jsou určeny výhradně pro objednavatele. Platební instituce Roger a.s. odmítá jakoukoliv zodpovědnost za správnost poskytnutých informací, či za další neoprávněné zveřejňování a nakládání s poskytnutými informacemi. Poskytnutí údajů třetím stranám není dovoleno. Společnost Platební instituce Roger a.s. není ratingová agentura ve smyslu právního předpisu (EG) Nr. 1060/2009 o ratingových agenturách.

Rizikovost odběratele je

vyplňte údaje -

Pravděpodobnost finanční tísně v následujících 12 měsících

- %

Stupně rizikovosti

AAA
Minimální riziko 0,00–0,03 %
AA
Velmi nízké riziko 0,04–0,10 %
A
Nízké riziko 0,11–0,27 %
BBB
Střední riziko 0,28–0,71 %
BB
Akceptovatelné riziko 0,72–1,49 %
B
Zvýšené riziko 1,50–2,69 %
CCC
Vysoké riziko 2,70–5,16 %
CC
Velmi vysoké riziko 5,17–11,11 %
C
Extrémní riziko 11,12–99,99 %
D
Úpadek 100 %